vodilna slika

Razpis DLUD

od 19. 08. 2019 do 21. 09. 2019

11

 

Društvo likovnih umetnikov Novo mesto po dveh mednarodnih projektih znova organizira projekt, posvečen sodobni likovni umetnosti, tokrat MEDNARODNI BIENALE LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE) – STRAH 2019.

Projekt, v okviru katerega bodo avtorji raziskovali in likovno proučevali področja na temo STRAHU, je bienalne narave in bo letos delno posvečen trenutno vsesplošno prevladujoči eksistencialni vsebini, ki se dotika najbolj pereče problematike – migracij. Občutja, ki jih povezuje skupni imenovalec »strah«, povsem odganjajo pozornost javnosti od drugih, pomembnejših tem in problemov. Umetnost mora skupaj z drugimi deležniki in akterji družbenih procesov ozaveščati in opozarjati na ta pojav, hkrati pa ponujati pozitivne eksistencialne modele bivanja in rešitve perečega svetovnega problema.

Po drugi strani pa bomo projekt razširili še na ostala področja STRAHU, ki je pomemben dejavnik v življenju slehernega posameznika in prisoten v našem vsakdanjem življenju. Le malo je čustev, ki imajo takšen vpliv na naše delovanje, obnašanje in počutje kot strah.[1] Strah je osnovni mehanizem za preživetje, ki se sproži kot odgovor na določene dražljaje, kot sta bolečina ali nevarnost. Je sposobnost prepoznavanja nevarnosti in vodi k potrebi po soočenju z nevarnostjo ali begu pred njo. Seveda je strah čustvo, ki nam je prirojeno. Strah je emocionalna osnova tesnobe, anksioznosti, ki je skupni imenovalec vseh čustvenih in tudi razpoloženjskih motenj in je tudi sestavni del temeljne osebnostne dimenzije.

Študijsko zasnovana bienalna razstava bo pretresala naša moralna načela, politična in verska hotenja ter nas ne nazadnje opominjala na ekološke in okoljske zagate, povezane z odnosom človeka do narave in do ljudi.

Letošnji MEDNARODNI BIENALE LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE) – STRAH 2019 je idejno zasnovala dr. Ines Vodopivec, skupaj s kustosinjo Olgo Butinar Čeh ga bodo organizirali člani DLUD.

Prijavijo se lahko evropski avtorji vseh zvrsti likovno-vizualne umetnosti, ki so akademsko izobraženi oziroma so s svojim dosedanjim delom dokazali visoko raven svojega ustvarjanja.