vodilna slika

Mestna občina Novo mesto

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
tel: +386 (0) 7 39 39 202
e-mail:
Kabinet župana
Rotovž

Glavni trg 7
8000 Novo mesto
​tel: +386 (0) 7 39 39 244
e-mail:

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža
Topliška cesta 2
8000 Novo mesto
tel.: +386 (0) 7 39 39 270
e-mail: skupna.uprava@novomesto.si