vodilna slika

Komunalno urejanje Gospodarske cone Na Brezovici

Kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije in je namenjena vsem regijam in mestom v Evropski uniji za podporo ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti življenja državljanov.

Komunalno urejanje Gospodarske cone Na Brezovici

nazaj