vodilna slika

Pet dolenjskih občin s skupnim projektom do boljše pitne vode

Skupni infrastrukturni projekt petih dolenjskih občin Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, sofinanciran s kohezijskimi sredstvi. S projektom rešujejo dve pereči problematiki oskrbe s pitno vodo na tem območju. S čiščenjem vode na dveh glavnih vodnih virih prebivalcem že dobrega pol leta zagotavljajo kakovostno pitno vodo. S povečanjem kapacitete vodovodnega sistema pa bodo prebivalcem in gospodarstvu ter drugim uporabnikom zagotovili tudi zanesljivo oskrbo z vodo v zadostnih količinah.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske

nazaj