zemljevid krajevnih skupnosti

Spoštovane krajanke in krajani KS Šmihel

datum: 08. 02. 2023

Spoštovane krajanke in krajani KS Šmihel,
 

na podlagi poročila volilne komisije o izidu volitev članov sveta krajevne skupnosti Šmihel je imel novoizvoljeni svet naše krajevne skupnosti dne, 11. januarja 2023 svojo prvo sejo. Dvema starima članoma se nas je pridružilo še pet novih.

Izvolili smo novega predsednik, podpredsednika in tajnika KS.

Zahvaljujemo se staremu svetu za opravljeno delo, ki je bilo v času omejitev zaradi koronavirusa še prav posebej težko.

Zavedamo se odgovornosti, ki ste nam jo s številnimi podeljenimi glasovi dali krajani in trudili se bomo, da bomo upravičili vaše zaupanje.

Čas izolacije in življenja v ''mehurčkih'' nas je nekoliko odtujil, zato bo ena od naših prioritetnih naših nalog druženja, izleti in informiranost krajanov.

Prisluhnili bomo vašim pobudam in jih prenašali naprej odgovornim. Še posebej bomo pozorni na zagotavljanju kvalitete bivalnega okolja (ceste in druga infrastruktura, igrišča) ter varnosti v kraju.  

S sredstvi, ki jih lahko dobimo za naš program, bomo poskušali realizirati manjše projekte, ki pa bodo pomenili veliko pridobitev za kakovost življenja v skupnosti, sicer pa bomo kooperativno spremljali delovanje občine in države v našem kraju.

Kontaktirajte nas preko naše spletne strani ks.smihel@novomesto.si ali direktno.

 

Verjamem, da bomo z ekipo, ki ji zaupam in je odlična, timsko uresničevali vaša pričakovanja.

Miro ŠKUFCA, predsednik KS

 

Ostali člani Sveta KS:

  • Igor HROVATIČ, podpredsednik in tajnik;
  • Sabina REPŠE;
  • Boštjan MAROLT;
  • Vlasta ŠMAJDEK;
  • Igor LEŠNJAK;
  • Brigita JURŠIĆ.

 

novice

16. februar, KS Šmihel

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN DOLB GG Novo mesto in Okoljsko poročilo za OPPN DOLB GG Novo mesto. Občinska uprava je do prejetih pripomb in predlogov v sodelovanju z izdelovalci pripravila stališča.

več >

22. december, KS Šmihel

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila

Od 3. januarja 2024 do vključno 2. februarja 2023 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta DOLB GG Novo mesto in okoljskega poročila. Podrobnosti glede javne razgrnitve, javne obravnave in načinu dajanja pripomb in predlogov so v priloženem javnem naznanilu.

več >

27. februar, KS Šmihel
08. februar, KS Šmihel
28. december, KS Šmihel

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

več >

20. september, KS Šmihel
 Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

V četrtek, 22. septembra 2022, se je pričela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za JUŽNO ZBIRNO CESTO (OPPN). Javna razgrnitev poteka do vključno ponedeljka, 24. 10. 2022 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (pritličje – pri vhodu). Javna obravnava bo v sredo, 19. 10. 2022 ob ...

več >

24. november, KS Šmihel

OPPN za južno zbirno cesto v Novem mestu – javna razgrnitev predloga izhodišč

Mestna občina Novo mesto vodi postopke za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto v Novem mestu (OPPN).

več >

13. oktober, KS Šmihel

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

08. oktober, KS Šmihel

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >