vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Poraba sredstev svetniških skupin v 2016


Datum: 09. 05. 2017
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Alojz Golob

Pobuda

Vprašanje ali je poleg svetniške skupine LIK – Liste Ivana Kralja še kateri drugi svetniški skupini v letu 2016 uspelo privarčevati sredstva v proračunu s tem, da niso porabile vseh razpoložljivih sredstev, ki so jim bila na voljo za namen delovanja svetniških skupin in koliko.

Svetniška skupina LIK – Lista Ivana Kralja je v letu 2016 iz naslova delovanja svetniških skupin v proračunu privarčevala 1.476 eur (18,2 %).

Odgovor

fasfasfasdf

Nazaj na seznam