vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Dotrajanost mosta na Loki


Datum: 07. 09. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Vprašanje, kdo je odgovoren za saniranje poškodb na mostu na Loki.

Nekatere deske na mostu, po katerih se hodi, so poškodovane oziroma jih ni in je luknja na določenih mestih.

Odgovor

Za ureditev peš mostov na območju Mestne občine Novo mesto je odgovorna Mestna občina. Mestna občina je izvedla povabilo k oddaji ponudb za sanacijo mostnic in lesenih elementov peš mostov. Tako se bo v okviru predvidenih sanacij uredil tudi most na Loki. Dela bodo izvedena predvidoma v mesecu septembru. Nujna popravila in sanacije poškodb, ki bi lahko ogrožala uporabnike, pa se izvajajo sproti.

 

 

Pripravil:

 

Miloš DULAR

Podsekretar

 

mag. Jože KOBE

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA

DIREKTORICA OBČINSKE     UPRAVE

Nazaj na seznam