vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pleskanje cest na Glavnem trgu in preganjanje obiskovalcev mestnega jedra Novega mesta


Datum: 05. 07. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da se delo na urejanju in barvanju talne signalizacije na izpostavljenih in s strani ljudi obiskanih mestih na Glavnem trgu, Novem trgu in ob lokalih izvaja izven delovnega časa lokalov in trgovin.

Izvajalec (morda podizvajelc - družba SIGNAL, d.o.o.) izvaja pleskanje Glavnega trga ne oziraje se na čas, obiskovalce, goste lokalov na trgu, dogodke (konkretno čas birme), turiste in brez posluha za varnost, zdravje in občutke ljudi, izvaja pleskanje ob intenzivnem onesnaževanju zraka, prašenju, hrupu in z večjo gradbeno mehanizacijo. Ker to dela sredi dneva, preko vikenda, naganja še tiste redke obiskovalce Glavnega trga.

Odgovor

Vzdrževanje talne prometne signalizacije se izvaja tako, da v čim manjši meri ovira prometne tokove. Izvajalec je bil s pobudo že seznanjen in jo bo v bodoče tudi upošteval.

 

Mag. Janez ZORE

PODSEKRETAR

 

Mag. Jože KOBE

VODJA URADA ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam