vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Uvedba sistema parkiranja z namestitvijo parkirne ure za parkiranje do dveh ur na parkirišču Kandija


Datum: 22. 01. 2018
Urad: Urad za razvoj in prostor
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Pobuda za uvedbo sistema parkiranja z namestitvijo parkirne ure za parkiranje do dveh ur na parkirišču Kandija.

Obrazložitev: starejši občani imajo zaradi zdravstvenih težav (slabši vid) in slabšega poznavanja tehnologije težave s pošiljanjem SMS sporočil v primeru brezplačnega parkiranja do dveh ur na parkirišču Kandija. Zato pobuda za brezplačno parkiranje z namestitvijo parkirne ure na vidnem mestu v avtomobilu. Možnost takega načina parkiranja naj se označi tudi na obvestilni tabli na parkirišču.

Odgovor

Plačevanje preko SMS preprečuje zlorabe 2 urnega brezplačnega parkiranja dnevno. Sistem plačevanja preko SMS je enoten za vsa parkirišča, kjer je dovoljeno 2 urno brezplačno parkiranje. Postopek pošiljanja SMS-a je opisan po korakih na parkomatu.

 

Miloš Dular

vodja oddelka

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

direktorica občinske uprave

 

Nazaj na seznam