vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev pešpoti ob reki Krki


Datum: 05. 07. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Miroslav Berger

Pobuda

Pobuda za ureditev pešpoti, predvsem ob reki Krki. V času zime in pomladi je reka poplavljala in s tem povzročila škodo na peš poteh ob njej, kot npr. pot od Loke do bivšega Novoteksa. Sedaj je pot blatna iz razmočena. Potrebno bi bilo vsaj nasutje novega peska.

Odgovor

Pešpoti ob reki Krki so vsakoletno poplavljene in uničene do te mere, da jih je potrebno v večini sanirati. Sanacija je predvidena v drugi polovici julija 2016.

 

Pripravila:

Simona PAVLIČ

 

mag. Jože KOBE                                                              dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                      DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam