vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-70 Pobuda za obnovo lesenega mosta v Šentpetru - Otočec


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Vesna Barborič

Pobuda

Lesen most čez reko Krko v Šentpetru na Otočcu sodi v zaščiteno stavbno dediščino, evidenčna številka 22905; most je v zelo slabem stanju, krajani nenehno opozarjamo na potrebo po celoviti in temeljiti prenovi; v zadnjih letih se je na mostu izvajalo tekoča vzdrževalna dela, a vsako leto nastane isti problem; spomladi lesene deske dobesedno odpadajo, na mostu nastajajo »luknje«; tudi ograja in lesena konstrukcija mosta sta v zelo slabem stanju; pobuda, da občina Novo mesto zaradi varnosti krajanov in tudi zaradi razvoja turizma na Otočcu, čimprej pristopi k temeljiti obnovi lesenega mosta v Šentpetru.

obnova mosta v Šentpetru.pdf

Odgovor

Lesen most v Šentpetru, preko katerega poteka občinska cesta LC 295221, smo vključili v plan letošnjih sanacij.

 

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam