vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-20/2020-326 Vodovod Gabrje - Hrušica


Datum: 28. 01. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Svetnik: Janez Murn

Pobuda

Vprašanje, kdaj se bo začel graditi vodovod Gabrje – Hrušica.

Odgovor

V letu 2022 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja, ki bodo pogoj za gradnjo v naslednjih letih.

 

 

Pripravila:

Špela Bele Zatežić

strokovna sodelavka VII/2-I-za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam