vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-62 Poročilo o stanju glede odkupov zemljišč oz. pridobivanje služnosti zemljišč v Portovalu za ureditev sprehajalne poti


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: ZZD - Zveza za Dolenjsko
Svetnik: Mira Retelj

Pobuda

Poročilo o stanju glede odkupov zemljišč oz. pridobivanje služnosti zemljišč v Portovalu za ureditev sprehajalne poti; kakšno je stanje; tam kjer so že privolitve lastnikov, ali se bo tam že kaj kmalu izvedel odkup zemljišč.

Odgovor

Gozd Portoval je z odlokom razglašen kot gozd s posebnim namenom in s tem strogo zaščiten pred spreminjanjem namenske rabe. Ohraniti mora svojo primarno ekološko, socialno in rekreativno funkcijo.

Za potrebe ureditve pešaško-kolesarske poti od čolnarne v Irči vasi skozi gozd Portoval do izhoda pri stadionu je potrebno zagotoviti služnost ali odkupiti 27 parcel. Predvidena pot poteka v večji meri vzporedno ob vodotoku reke Krke.

Trenutno stanje potrebnih zemljišč je sledeče:

  • Podpisana služnost: 1 parcela
  • Poteka postopek odkupa na Upravni enoti (čakanje pravnomočnosti): 2 parceli
  • Podpisane predpogodbe, kjer se v aprilu 2019 izvaja parcelacija (sledi odkup): 3 parcele
  • Odkupljeno: 2 parceli
  • Tik pred podpisom pogodbe o odkupu (usklajen odkup z lastniki v mesecu marcu 2019): 6 parcel
  • Ne želijo prodati niti zagotoviti služnosti na parceli: 5 parcel
  • Z lastniki še ni uskladitve: 8 parcel

 

Vsa zemljišča odkupujemo od vseh lastnikov po enakih cenah.

Postopek pridobivanja zemljišč je zahteven in dolgotrajen, saj gre za parcele, ki so v osrčju mesta in se jim lastniki neradi odpovedujejo kljub omejitvam, ki jih določa Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenov v Mestni občini Novo mesto.

 

 

 

Pripravil:

 

Aleš Berger                                                                                            Miloš Dular

višji svetovalec                                                                  vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam