vodilna slika

Obvestilo obdelavi osebnih podatkov – stik z upravo

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto; tel. št. 07/39 39 202; e-naslov: mestna.obcina@novomesto.si.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je mag. Judita Pirc, dosegljiva prek elektronske pošte: varstvopodatkov@novomesto.si, tel. št.: 07/39 39 222.

Vaše osebne podatke obdelujemo zato, da vam lahko posredujemo odgovor na vaše vprašanje.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je naš zakoniti interes. Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna za izvršitev namena obdelave, in sicer, da vam lahko posredujemo odgovor.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: ime in priimek, elektronski naslov.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi bodo prišli le obdelovalci osebnih podatkov Mestne občine Novo mesto, v konkretnem primeru ponudnik storitev spletnega gostovanja.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, v konkretnem primeru za čas do posredovanja odgovora. Po tem času jih bo Mestna občina Novo mesto v skladu z zakonskimi zahtevami (ZVDAGA in Klasifikacijski načrt) hranila kot arhivsko gradivo.

Pravice, ki vam jih omogoča zakonodaja o varstvu osebnih podatkov (do dostopa, do popravka, do izbrisa, do omejitve obdelave ali do ugovora), lahko uveljavljate prek pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: varstvopodatkov@novomesto.si

V primeru, če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, to je Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Več o vaših pravicah in politiki varstva osebnih podatkov lahko preberete TUKAJ.