zemljevid krajevnih skupnosti

Kotarjeva prepadna

datum: 23. 05. 2022

Katastrska št.: 187

Tip jame: Brezno vodokaz

Dolžina: 126

Globina: 54

Raziskana: 27. 12. 1931

Organizacija: Društvo za raziskovanje podzemskih jam (Ljubljana)

 

 

Kotarjeva prepadna sodi med vodne jame na plitvem kraškem ravniku južno od Novega mesta. Vhod vanjo je večji vdor.

 

Slika10.jpg

Slika 1: Vhod v jamo

 

Pod vhodno vertikalo se proti severu odpira rov v zgornjo etažo, ki pripelje v večjo kapniško dvorano. Iz nje dalje vodita dva lepo zasigana rova, ki se po nekaj deset metrih končata. Na dnu 18 m globokega vhodnega brezna je obsežen kamnit podor, ki se proti jugu spušča še 16 m do treh jezer, globokih do 2 m. Voda odteka proti zahodu, k bližnjemu izviru ob potoku. Izvir se imenuje Lakovniški

studenec. Ta je nekdaj služil kot lokalni vodni vir, pred drugo svetovno vojno so domačini vanjo celo postavili lestve. Včasih so ljudje ta studenec veliko uporabljali. Ogradili so ga na tri dele. En del so uporabljali za pranje črev ob kolinah, drugi del so ogradili za napajanje živine, tretji del pa je bil »čisti del« in to izredno čisto vodo so uporabljali za pitje in kuhanje.

 

 

Slika11.jpg

Slika12.jpg

Sliki 2 in 3: Lakovniški studenec

 

Prvi zaznan obisk jame sega v leto 1907, ko jo je raziskal novomeški jamar Franc Pirc v družbi tržaškega raziskovalca jamskih hroščev Giuseppeja Müllerja. Okoli leta 1930 so domačini zaradi vodooskrbe opremili brezno z visokimi lestvami. O njihovih obiskih govorijo podpisi, opazili pa naj bi tudi podpis z letnico 1866. Skozi leta so lestve zamenjali, ostanki pa so še vedno vidni.

 

Jamo so leta 1931 obiskali tudi ljubljanski jamarji, jo registrirali, naredili prvi načrt in fotografije. Žal je Kotarjeva prepadna ob koncu prejšnjega stoletja delila usodo veliko dolenjskih jam, saj je bilo v vhodnem breznu večje vaško smetišče.

 

Slika13.jpgSlika14.jpg

Slika 3: Notranjost jame

 

Člani JK Novo mesto so leta 1994 očistili smetišče v jami in v sodelovanju s Televizijo Novo mesto naslednje leto posneli nagrajeni dokumentarni film z naslovom Kotarjeva prepadna ali žalosten vsakdan dolenjskih jam.

 

Med pregledom jame v letu 2009 so jamarji JKNM med podornim kamenjem odkrili že delno zasigano človeško lobanjo in večje količine lončevine (tudi ostanke lončene posode), ki je po oceni arheologov Dolenjskega muzeja iz obdobja bakrene ali bronaste dobe (3000–2000 let p. n. š.).

 

V začetku marca 2019 je potekala obsežna mednarodna evropska reševalna vaja, v kateri so

reševali ponesrečenca ter izvedli prikaz razstrelitve mine.

 

Zaradi habitata človeške ribice (Proteus anguinus) je jama del omrežja Natura 2000.

 

Več si lahko ogledate na povezavi:

http://www.jknm.si/si/?id=169&l=2010

 

http://www.jknm.si/si/?id=62&l=2009

 

Besedilo in fotografije: A. Hudoklin, A. Kastelic, T. Primc

novice

23. maj, KS Birčna vas
23. maj, KS Birčna vas
08. oktober, KS Birčna vas

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

08. september, KS Birčna vas

Zapisnik 14. redne seje sveta KS Birčna vas z dne, 5.7.2021

DNEVNI RED: Ugotovitev prisotnosti ter pregled zapisnika 13. seje Poročilo s sestanek po spletu o razvoju železnice Ljubljana Bela Krajina, dne 25.5.2021 Pregled dogajanj od zadnje seje Razno

več >

24. junij, KS Birčna vas

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas – Sever

Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - sever (razgrnitev od 1. 7. do 11. 8. 2021).

več >

01. februar, KS Birčna vas

Vlak ne piska več

Po dolgih letih so vgrajene zapornice na prehodu čez železniško progo Birčna vas - Uršna sela

več >